استودیو آژانس های گردشگری

در سیستم مدیریت پرواز که طراحی، تولید و توسعه آن با بهره گرفتن از تجربیات طراحان سیستم های روز دنیا صورت گرفته، خدمات نوین جایگزین سیستم های قدیمی و سنتی می شود.

سیستم مدیریت پرواز بی انتها، خدمات متنوعی به شرکت های مسافرتی ارایه نموده که از جمله آن خدمات، امکان فروش، مدیریت، کنترل و انتخاب صندلی پرواز بر حسب سهمیه و یا چارتر می باشد.

گزارش های عملکرد مالی و انعطاف بالا از مزایای این سیستم است که بر خلاف پیچیدگی های بسیاری که در ساختار و چهارچوب سیستم های قدیمی به کار رفته، استفاده از این سیستم را برای کاربران بسیار ساده و روان کرده است.